THÔNG TIN ĐỊA CHỈ

■TRỤ SỞ CHÍNH

MÃ BƯU ĐIỆN 808-0113
FUKUOKAKEN KITAKYUUSYUSHI WAKAMATSUKU OOAZA HARAIKAWA 39-3
TEL: 093-772-3010
IP PHONE: 050-3538-8541
FAX: 093-772-3011
EMAIL: nakama.c@abelia.ocn.ne.jp

■ Văn phòng chi nhánh ở nước ngoài (NAKAMA GLOBAL)

Villa A3,73 VanBao, Ngoc Khanh, BaDinh, HaNoi, Vietnam KPC
ĐT + 84-24-7777-8788

■ CHI NHÁNH NAKAMA -NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỔ NAKAMA

MÃ BƯU ĐIỆN 809-0001
FUKUOKAKEN NAKAMASHI CHIKUZEN 2014-2
IP PHONE: 050-3387-3648
FAX: 093-245-3116