NAKAMACHIKURO_logo

THÔNG TIN ĐỊA CHỈ

■TRỤ SỞ CHÍNH

MÃ BƯU ĐIỆN 808-0113
FUKUOKAKEN KITAKYUUSYUSHI WAKAMATSUKU OOAZA HARAIKAWA 39-3
TEL: 093-772-3010
IP PHONE: 050-3538-8541
FAX: 093-772-3011
EMAIL: nakama.c@abelia.ocn.ne.jp

■ Văn phòng chi nhánh ở nước ngoài

72 Phan Ke Binh, Cong Vi, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam, 3F
ĐT + 84-91-774-9900

■ CHI NHÁNH NAKAMA -NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỔ NAKAMA

MÃ BƯU ĐIỆN 809-0001
FUKUOKAKEN NAKAMASHI CHIKUZEN 2014-2
IP PHONE: 050-3387-3648
FAX: 093-245-3116