NAKAMACHIKURO_logo

TRIẾT LÝ DOANH NGHIỆP

ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀO THỜI KÌ SYOUWA NĂM 43 , CHÚNG TÔI
ĐÃ LUÔN KOI TRỌNG VIỆC KẾT NỐI MỖI NGƯỜI LẠI VỚI NHAU.
HƠN NỮA , BỞI ĐÓ LÀ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG LÒ ĐƯỢC KẾT HỢP
GIỮA SỨC LỰC CỦA MỖI NGƯỜI THỢ THỦ CÔNG VÀ SỰ NHIỆT
TÂM CỦA HỌ ,YÊU CẦU CỦA CÔNG TY, CHÚNG TÔI NGHĨ ĐÓ
LÀ TRUỚC HẾT NÊN XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ NIỀM TIN .

VÀOTHÁNG 6 THỜI KÌ HEISEI CỦA NĂM 19, CÔNG TY ĐÃ TIẾN HÀNH
THAY ĐỔI TỔ CHỨC , VÀ ĐANG BẮT ĐẦU TRIỂN KHAI NHỮNG GIAI ĐOẠN MỚI .

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỐI MẶT VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ MỐI QUAN HỆ
GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI , HƠN NỮA ,CHÚNG TÔI NGHĨ RẤT MUỐN
TÍCH LŨY PHÁT TRIỂN KỸ THUẬTCÔNG NGHỆ ĐỂ XÂY DỰNG LÒ ĐỐT.

Thời thế đã thay đổi thành Reiwa, và vào ngày 2 tháng 4 năm Reiwa, chúng tôi vào Việt Nam với tư cách là công ty Nhật Bản đầu tiên trong ngành xây dựng lò, nhằm hướng tới sự phát triển tiếp theo.

Được chính phủ Việt Nam cấp giấy phép con đầu tiên cho ngành xây dựng lò tại Việt Nam và thành lập công ty con tại địa phương, Trung cấp Nakama Chikuro Global Việt Nam.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ biến công ty con địa phương hoạt động như một cửa hàng ăng-ten trong khu vực ASEAN, và trong lĩnh vực môi trường, chúng tôi sẽ giảm phát thải CO2 cho các nước đang phát triển, nơi còn thiếu lò đốt chất thải.

Ngoài ngành xây dựng lò, chúng tôi sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các phát triển kinh doanh mới trên thế giới như công ty thương mại tổng hợp, kinh doanh phái cử / giới thiệu, kinh doanh tư vấn thực phẩm, v.v.

Triết lý doanh nghiệp (Tin tưởng = Lập kế hoạch, Bảo trì, Xây dựng, Tính liên tục, Công nghệ, An toàn)