KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

TÊN CÔNG TYCÔNG TY CỔ PHẦN NAKAMA CHIKURO
THÀNH LẬPTHÁNG 4 NĂM 1968 (SYOUWA NĂM 43)
VỐN ĐIỀU LỆ10,000,000 yên
NGƯỜI ĐẠI DIỆNGIÁM ĐỐC ĐẠI DIỆN , CHỦ TỊCH CHIKARA KONISHI
ĐĂNG KÍFUKUOKAKEN CHỊJI KYOKA (HAN-2)SỐ 68265
NỘI DUNG GIẤY PHÉP NGÀNH NGHỀ XÂY DỰNGGẠCH ỐP-GẠCH-THI CÔNG KHỐI XÂY DỰNG
NGÀNH THI CÔNG KIẾN TRÚC
NGÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG
NGÀNH THI CÔNG DÀN GIÁO -XÂY DỰNG
NGÀNH THI CÔNG CÔNG NGHIỆP CẤU TẠO THÉP
THI CÔNG NGÀNH SƠN
NGÀNH THI CÔNG CÁCH NHIỆT
THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM

■ TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY
MÃ BƯU ĐIỆN: 808-0113
FUKUOKAKEN KITAKYUUSYUUSHI WAKAMATSUKU
HARAIKAWA 39-3
SỐ ĐIỆN THOẠI: 093-772-3010
IP PHONE: 050-3538-8541
FAX: 093-772-3011
SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN : 60NGƯỜI/110 NGƯỜI (TỔNG SỐ)
※HIỆN TẠI THÁNG 9 HEISEI NĂM 23

Văn phòng chi nhánh ở nước ngoài(NAKMA GLOBAL)
Biệt thự A3,73 VânBao, Ngọc Khánh, BaDinh, HàNội, Việt Nam KPC
SỐ ĐIỆN THOẠI:+ 84-24-7777-8788

■CHI NHÁNH NAKAMA -NHÀ MÁY GỖ NAKAMA
MÃ BƯU ĐIỆN: 809-0001
FUKUOKAKEN NAKAMASHI CHIKUZEN 2014-2
SỐ ĐIỆN THOẠI: 093-245-3062
IP PHONE: 050-3319-3832
FAX: 093-245-2201