KHÁI QUÁT CÔNG VIỆC

CÁC LÒ CHẾ TẠO THÉP-GANG

CÁC LÒ CHẾ TẠO THÉP-GANG

CÁC LÒ NUNG CHẢY -CHẾ TẠO KIM LOẠI MÀU

CÁC LÒ NUNG CHẢY -CHẾ TẠO KIM LOẠI MÀU

LÒ XỬ LÝ CHẤT THẢI

LÒ XỬ LÝ CHẤT THẢI
現場のベトナム技能実習生たち

Tại công trường, thực tập sinh Việt Nam thường có những hoạt động hiệu quả và bổ ích cho công việc.

本社前の2人のベトナム技能実習生

Thực tập sinh Việt Nam tại cơ sở chính công ty cổ phần Nakama Chikuro.