NAKAMACHIKURO_logo

KHÁI QUÁT CÔNG VIỆC

CÁC LÒ CHẾ TẠO THÉP-GANG

Mô tả kinh doanh của lò liên quan đến sản xuất sắt và thép

CÁC LÒ NUNG CHẢY -CHẾ TẠO KIM LOẠI MÀU

Bản đồ hướng dẫn kinh doanh lò luyện kim loại màu và lò nấu chảy

LÒ XỬ LÝ CHẤT THẢI

Bản đồ hướng dẫn kinh doanh lò xử lý chất thải
現場にて撮影

Tại công trường, thực tập sinh Việt Nam thường có những hoạt động hiệu quả và bổ ích cho công việc.

本社前で撮影

Thực tập sinh Việt Nam tại cơ sở chính công ty cổ phần Nakama Chikuro.