NAKAMACHIKURO_logo
XÂY DỰNG LÒ , TÍCH GÓP NIỀM TIN
Tham gia xây dựng những lò thay đổi theo nhu cầu của thời đại
Năng lực kỹ thuật
Kể từ khi thành lập vào năm 1968, nó đã tập trung vào các lò liên quan đến thép và các lò liên quan đến môi trường
Chúng tôi đang phát triển công việc kinh doanh của mình.
Khả năng phán đoán
Hiện nay, nó dẫn đến chủ đề lớn là “Ngừng nóng lên toàn cầu” trên phạm vi toàn cầu.
Chúng tôi đang xây dựng và sửa chữa các lò sử dụng công nghệ giảm phát thải CO2.

KHÁI QUÁT CÔNG VIỆC

Cách đối phó với môi trường, mối quan hệ giữa con người và sự phát triển của công nghệ
Xếp chồng lên nhau như xây lò.

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng nâng cao hơn nữa năng lực kỹ thuật, bảo vệ an toàn là trên hết, tạo dựng niềm tin để có thể đảm đương vai trò của doanh nghiệp xây dựng lò luôn thay đổi theo nhu cầu của thời đại. Đang làm.

TRIẾT LÝ DOANH NGHIỆP

Kể từ khi thành lập, chúng tôi luôn coi trọng sự kết nối giữa mọi người. Mong muốn của chúng tôi là đặt ưu tiên hàng đầu vào việc xây dựng mối quan hệ tin cậy vì đây là doanh nghiệp xây dựng lò mà mỗi người thợ lành nghề cùng nhau xây dựng.